Đang tải... Vui lòng chờ...
Lượt truy cập
Sắp xếp theo:

Thang Nhôm

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMC-380
Kích thước:77x50x10cm
Chiều cao tối đa : 3,8m
Chiều cao rút gọn:77cm
Số bậc 13
Độ dày nhôm: 1,2mm
Trọng lượng thang: 10kg
Tải trọng

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMC-M310
Số bậc10x2
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,9cm
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 5,8cm
( Khuyến cáo không nên dùng chữ A)
Trọng lư

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMC-M309
Số bậc 7x2
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,6cm
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 5,2cm
Trọng lượng thang: 9,5kg
Tải trọng thang: 1

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMC-M308
Số bậc 7x2
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,3cm
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 4,6cm
Trọng lượng thang: 8,6kg
Tải trọng thang: 1

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMC-M307
Số bậc 7x2
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,02cm
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 3,98cm
Trọng lượng thang: 7,9kg
Tải trọng thang:

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMB-43
Độ rộng chân thang: 49cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao A1: 9,2cm
Chiều cao A2: 1,43cm
Chiều cao duỗi thẳng tối đa:

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMB-44
Độ rộng chân thang: 51.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao A1: 1,20cm
Chiều cao A2: 2,04cm
Chiều cao duỗi thẳng tối

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMB-45
Độ rộng chân thang: 56.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao A1: 1,48cm
Chiều cao A2: 2,55cm
Chiều cao duỗi thẳng tối

Thang Nhôm

Thang gấp trượt đa năng AMB-46
Độ rộng chân thang:62,3cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao A1: 1,76cm
Chiều cao A Max: 3,0cm
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao chữ A sử dụng:

Thang Nhôm

Thang nhôm đa năng AMC-M203
Số bậc:3 bậc x 4 đoạn
Kích thước đóng : 61,5x28x105cm(W-L-H)
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao chữ A sử dụng: 175cm
Chiều cao mở dạng duỗi thẳng:3,5m

Thang Nhôm

Thang nhôm đa năng AMC-M204
Số bậc: 4 bậc x 4 đoạn
Kích thước đóng : 61,5x28x128cm(W-L-H)
Chiều cao bậc: 28cm
Chiều cao chữ A sử dụng: 2,29cm
Chiều cao mở dạng duỗi thẳng: 4,6

Thang Nhôm

Thang nhôm đa năng AMC-M205
Số bậc: 5 bậc x 4 đoạn
Kích thước đóng : 61,5x28x150cm(W-L-H)
Chiều cao bậc 28cm
Chiều cao mở dạng duỗi thẳng đứng:5,8m
Chiều cao tối đa chữ A: 2,9

Thang Nhôm

Thang nhôm xếp AMI-380
Kích thước : 82x50x10cm
Chiều cao tối đa thẳng đứng:3,8m
Chiều cao tối đa chữ A: 1,9m
Chiều dài rút gọn: 0,82m
Trọng lượng: 14kg
Số bậc: 2x6 bậc

Thang Nhôm

Thang nhôm xếp AMC-440
Kích thước : 92x50x10cm
Chiều cao tối đa thẳng đứng:4,4m
Chiều cao tối đa chữ A: 2,2m
Chiều dài rút gọn: 0,9m
Trọng lượng: 16,5kg
Số bậc: 2x7 bậc

Thang Nhôm

Thang nhôm xếp AMC-500
Kích thước : 92x50x10cm
Chiều cao tối đa thẳng đứng: 5,0m
Chiều cao tối đa chữ A: 2,5m
Chiều dài rút gọn: 0,92m
Trọng lượng: 19,5kg
Số bậc: 2x8 bậc

Thang Nhôm

Thang nhôm xếp đơn AMD-380
Kích thước : 85x50x10cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Chiều dài rút gọn: 0,81m
Trọng lượng: 11,5kg
Số bậc: 13
Tải trọng 150kg
Nhãn hiệu: Ameca, U

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Hỗ trợ Online

Ms. Luyến
ĐT: 0917 825 247
Email: kinhdoanh1@tiasangmoi.com.vn

Ms. Huyền
ĐT: 0918 825 247