Đang tải... Vui lòng chờ...
Lượt truy cập
Sắp xếp theo:

Thùng nhựa, Thùng gạo, Thùng sơn

Thùng nhựa, xô nhựa 250lit

Model: FT- XO250L
Kích thước: Ø72 x 91 cm
Dung tích: 250 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 220lit

Model: FT-XO220L
Kích thước: Ø70 x 83 cm
Dung tích: 220 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 160lit

Model: FT-XO160L
Kích thước: Ø63.5 x 75 cm
Dung tích: 160 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 120lit

Model: FT-XO120L
Kích thước: Ø57.5 x 68 cm
Dung tích: 120 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 100 lít

Model:FT-XO100L
Kích thước: Ø54 x 65 cm
Dung tích: 100 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 80 lít

Model: FT-XO80L
Kích thước: Ø50.5 x 60 cm
Dung tích: 80 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 60 lít

Model: FT-XO60L
Kích thước: Ø46.5 x 49.5 cm
Dung tích: 60 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 45 lít

Model:FT-XO45L
Kích thước: Ø42 x 44.5 cm
Dung tích: 45 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 35 lít

Model: FT-XO35L
Kích thước: Ø39 x 41 cm
Dung tích: 35 lít

Thùng nhựa, xô nhưa 20lit

Model: FT-XO20L
Kích thước: Ø34 x 32 cm
Dung tích: 20 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 18 lít

Model: FT-XO18L
Kích thước: Ø33.5 x 30 cm
Dung tích: 18 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 14lit

Model: FT-XO14L
KT: 31 x 28.5 cm
Dung tích: 14 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 12lit

Kích thước: Ø28.5 x 27.5 cm
Dung tích: 12 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 4 lít

Model: FT-XO4L
Kích thước: Ø20 x 18.5 cm
Dung tích: 4 lít

Thùng nhựa, xô nhựa 6lit

Kích thước: Ø22.5 x 21.5 cm
Dung tích: 6 lít

Thùng nhựa DT-H115

Kích thước: 41.2 x 27.2 x 14.5cm
Dung tích: 10 lít

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Hỗ trợ Online

Ms. Luyến
ĐT: 0917 825 247
Email: kinhdoanh1@tiasangmoi.com.vn

Ms. Huyền
ĐT: 0918 825 247